Foreneset Fjordferie AS tilbyr et variert utvalg av velutstyrte båter spesialdesignet for fiske men også velegnet for kortere og lengre turer med hele familien i et fantastisk fjordlandskap. Feriehusene ligger direkte ved sjøen og med kort vei til mange gode fiskeplasser med gode og varierte fikskemuligheter.


Foreneset Fjordferie AS er godkjent turiskfiskebedrift

godkjent turistfiskebedrift

Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

  • Torsk
  • Kveite
  • Sei
  • Uer
  • Steinbit

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.


Foreneset Fjordferie AS tilbyr sine fisketurister appen GO.FISH knyttet til nettsiden www.gofish.no 
for rapportering av turistfiske.

Wall of Fame